Alamin ang kasagutan sa Talakayang Kabataan Online Forum: PRESYO NG BABOY, NAKAK…

Alamin ang kasagutan sa Talakayang Kabataan Online Forum: PRESYO NG BABOY, NAKAKA-HIGHBLOOD! Bakit nga ba mataas ang presyo ng baboy at ng ibang bilihin? sa Miyerkules, alas 6 ng hapon.

February 10 | Wednesday
6 PM on Zoom and Facebook Live


Source