Ang hindi mapatay ng Pepmaco sa mga kemikal, papatayin nito sa dahas at gutom

“Noon, ngayon, kailanman, tapat po sa inyo!.. Parang bagong shampoo hanggang gabi!.. Kay linis-linis, kagalang-galang!”

Sa likod ng mabubulaklak na pangako ng mga patalastas ng produkto, kalunos-lunos at busabos ang kalagayan ng mga manggagawang lumilikha ng Champion detergent bars at powder, Calla fabric conditioner, Hana shampoo, at Systema toothpaste! 

Mariing kinukundena ng Sama-samang Artista para sa Kilusang Agraryo (SAKA) ang marahas na dispersal sa nakawelgang mga manggagawa ng Peerless Products Manufacturing Corp. (PEPMACO) sa Silangan Industrial Park, Canlubang, Laguna. Ala-una ng madaling araw nitong Hunyo 28, habang nagpapahinga ang mga manggagawa ng PEPMACO Workers Union-NAFLU-KMU ay dinisperse sila ng mga guwardiya at binuwag ang kanilang picketline. Duguan ang kamay ng kapitalistang Simeon Tiu, walang-awa at ganid sa tubo! Kasalukuyang nagpapagaling ang mga manggagawa sa mga sugat na natamo. Nananawagan ang SAKA sa lahat ng mamamayan na i-boycott ang PEPMACO products! 

CHAMPION ANG PEPMACO SA PANG-AABUSO.

Nakararanas ang mga manggagawa ng PEPMACO ng Labor Only Contracting (LOC) sa ilalim ng tatlong agencies na LUXOR, VMS, at JER. Karamihan sa kanila ay 15 taon nang nagtatrabaho sa kumpanya ngunit hindi pa rin kinikilalang regular at hindi nakatatanggap ng anumang benepisyo. Sapilitang 12 oras ang kanilang duty sa loob ng pagawaan ngunit nakatatanggap lamang sila ng kakarampot na arawang sahod na P373-P420. Mga makina sila kung ituring na walang overtime pay at walang rest day! 

Labis pa ang kapabayaan sa mga manggagawa dahil hindi binibigyan ng Personal Protective Equipment gaya ng guwantes at face mask na nagdulot ng pagkalapnos sa balat at karamdaman sa paghinga dahil sa pagka-expose at paglanghap sa Zeolite na isang Category 1 carcinogen ayon mismo sa Cancer Research UK. Nalalagay sa panganib ang kanilang buhay lalo na ang mga kababaihan na bumubuo ng 50% sa kanilang labor force dahil wala silang sick leave at maternity leave. Literal na pinapatay ang kanilang kinabukasan dahil ilang manggagawang buntis ang naiulat na nagkasakit at nakunan dahil dito! 

Hindi pa nakuntento sa nakukuhang ganansiya ang management ni Simeon Tiu, ginantso nila ang mga manggagawa sa hindi paghulog sa kanilang SSS, Philhealth, at PAG-IBIG contributions!

Dahil sa kanilang paninindigan at paggigiit na makapagtayo ng unyon, umabot na sa 148 PEPMACO workers, kabilang ang ilang opisyales, ang iligal na tinanggal ng kumpanya. Sa unang araw ng welga nitong Hunyo 24, kagutuman ang isinagot sa mga gutóm: sinalubong sila ng food blockade ng mga security guards! Sa kabila ng patunay na nagpapatupad ng LOC at lumalabag sa Occupational Health Law ang kumpanya ay walang aksiyon ang Department of Labor and Employment sa pagpapanagot sa PEPMACO management. 

LUMALALA ANG SITWASYON NG MANGGAGAWA SA LUMALALANG SITWASYON NG MAGSASAKA.

Kung hindi lalabanan ng mga manggagawa ang pang-aapi ay mamamatay sila sa paghahanapbuhay! Noong Hunyo 22, isang manggagawa sa isang pabrika ng chorizo sa Iloilo ang nahulog sa meat grinder. Saksi tayo sa welga ng manggagawang kontrakwal ng NutriAsia at Sumifru na pinaulanan ng dahas at panunupil ng estado sa halip na tugunan ang hinaing para sa makatarungang sahod, seguridad sa trabaho, at makataong kalagayan sa paggawa. 

Ang sitwasyon ng PEPMACO workers ay sintomas lamang ng tumitinding krisis sa bansa dulot ng kawalang-interes ng rehimeng Duterte na isulong ang pambansang industriyalisasyon. Magkakaugnay ang kalagayan nila sa iba pa nating maralitang kababayan—dahil sa kawalan ng tunay na repormang agraryo, ang mga magbubukid ay patuloy na inaagawan ng lupang sakahan at isinasalang sa land-use conversion ang agricultural areas. 

Itinutulak ni Duterte na tayuan ng mga industrial complex ang mga rural na komunidad pabor sa malalaking burgesya komprador at dayuhang kapitalista na nagdudulot ng pagkabansot sa ating lokal na industriya. Asahan ang pagsahol ng pekeng industriyalisasyong ito sa pagpirma ni Duterte noong Abril sa 19 kasunduan sa Tsina sa halagang $12.165 billion kabilang na ang proyektong Cagayan Economic Zone Authority at Green Textile Industry Park. 

Ang mga magbubukid ay pinagkakaitan ng karapatang mamuhay nang payapa at may dignidad kaya’t napipilitang abandunahin ang agrikultura para mamasukan sa mga pabrika. Ngunit doon, ang daratnan nilang sitwasyon ay mas malalang pananamantala at pambabarat sa kanilang lakas-paggawa. Samantala, ang mga magsasakang nananatiling nagtatanggol sa kanilang lupa ay pinapaslang tulad ng nangyari sa 210 pesante sa ilalim ng rehimeng Duterte, kabilang na ang Negros 14.

I-BOYCOTT ANG CHAMPION, CALLA, HANA, AT SYSTEMA!

Hindi tayo papayag na nagpapakasarap sa buhay ang management habang sugatan, nangangasim ang sikmura, at nalulusaw ang kalusugan ng mga manggagawang tunay na lumilikha ng yaman ng kumpanya! Ngayong nabuwag ng management ang picketline at magpapapasok ng mga eskirol upang ituloy ang produksiyon sa loob ng pabrika, kailangan ang suporta ng mamamayan sa pamamagitan ng boycott upang pilayin ang kita ng kapitalista at mapilitan silang dinggin ang mga manggagawa. 

Ang ating malasakit at pagtugon sa kampanya ay nakasalalay sa hindi natin pagtangkilik sa mga produktong Champion detergent bars at powder, Calla fabric conditioner, Hana shampoo, at Systema toothpaste. Sama-sama nating panagutin ang pasista, abusado, at ganid na PEPMACO sa katauhan ni Simeon Tiu!

Manggagawang kontraktwal, gawing regular!
Lupa, sahod, trabaho, at karapatan, ipaglaban!
Isulong ang pambansang industriyalisasyon at tunay na repormang agraryo!

#BoycottPEPMACOProducts
#StandWithPEPMACOworkers
#SupportPWUstrike
#PEPMACOChampionSaAbuso

SAKA
SAKA - Sama-samang Artista para sa Kilusang Agraryo (Artist Alliance for Genuine Land Reform and Rural Development) is an anti-feudal alliance of art and cultural workers that support and advance the peasant agenda of genuine agrarian reform, rural development, and food security.