Araw ng Pagtutuos, Araw ng Paniningil Laban sa rehimeng US-Duterte Sa gitna ng …

Araw ng Pagtutuos, Araw ng Paniningil Laban sa rehimeng US-Duterte

Sa gitna ng hagupit ng COVID19, nasasadlak ang mamamayan sa pinakamalalang krisis pangkabuhayan sa kasaysayan ng bansa. Subalit sa halip na tulong pangkalusugan at pang-ekonomya ang ibigay ng gobyerno, mala-Martial Law na pasistang panunupil ang ipinapataw nito sa mamamayan. Malinaw na sinasamantala ng rehimeng Duterte ang pandemya para itulak ang pasistang adyenda nito.

Malalang krisis pang-ekonomya sa gitna ng COVID19

Palpak at militarista ang naging tugon ng rehimeng Duterte sa COVID19, kasama na ang kawalan ng maagap at mapagpasyang aksyon sa mga usaping pangkalusugan. Taliwas sa ipinagmamalaki ng gubyerno,… Meer

Source

BAYAN
BAYAN's commitment is to the Filipino people - among those at the forefront of our people’s continuing struggle for national liberation and democracy. Founded on the determination and strength of the majority of oppressed classes, Bayan is an alliance composed mainly of organizations of workers and peasant. Various sectors also account for many of our allied organization mass membership.