KADAMAY

KADAMAY
5 POSTS 0 COMMENTS
Makabayan at militanteng alyansa ng maralitang lungsod sa Pilipinas. Ang Kalipunan ng Damayang Mahihirap o KADAMAY ay isang pambansang alyansa ng mga samahan, asosasyon at iba pang tipo ng organsisasyon ng maralitang lungsod. Itinatag ito noong Nobyembre 7, 1998. Tumitindig ang KADAMAY bilang militanteng sentro ng maralitang lungsod at nangunguna sa mga pakikibaka sektor para sa trabaho, sahod, panirahan, kabuhayan, karapatan at serbisyong panlipunan. Kilala ang KADAMAY bilang tagapagtanggol ng mga maralita sa buong bansa. Maraming tagumpay na nakakamit ang KADAMAY sa pamamagitan ng pagbubuo ng kanyang solidong lakas at latag sa hanay ng mga maralita't mahihirap.