R.B. Abiva

1 POSTS 0 COMMENTS
Si R.B.Abiva o RBA ay dating bilanggong politikal. Nagsusulat siya ng tula at maikling kuwento sa wikang Iloko at Filipino. Siya ang awtor ng Tuligsa at iba pang mga tula; Pantas Publishing, Lungsod Quezon, 2018 at Agaw Agimat: Parnaso ng Isang Bilanggong Politikal; Pantas Publishing, Lungsod Quezon, 2019. Miyembro siya ng KM 64 Writers Collective at ng Concerned Artists of the Philippines (CAP).

Ang Sagupaan sa PEPMACO