Naninindigan ang mga residente ng Bayview Drive, Barangay Tambo, Paranaque City, na lumaban para sa kanilang karapatan sa paninirahan!

Sa kasalukuyan ay nagtayo ng mga harang ang demolition team ng LGU sa mga daanan papunta sa loob ng komunidad at kinandado ito. Pinutulan sila ng kuryente at tubig. Sapilitan silang pinalilikas gamit ang pangsuhol na P60,000 na ika ng LGU ay “take it or leave it.”

Nananawagan ang mga mamamayan ng Bayview Drive para sa suporta sa iba’t ibang porma, pangunahin sa pagpapatambol ng kanilang isyu sa iba’t ibang plataporma. Panawagan rin ng mga residente ang pagpapadalo ng mga volunteer, media, at paralegal para sa matinding harassment at intimidasyon.

Para sa mga katanungan, sumangguni lamang sa 09051705001