Biguin at Labanan Ang Muling Nakaambang Demolisyon sa Bayview!

Sumama sa Pagkilos Kontra Demolisyon Ngayong June 24!

Nakatakdang magsagawa ngayong June 24, 10 ng umaga ng demolisyon ang mga kapulisan kasama ang mga nakasibilyang kalalakihang nakapwesto nitong June 23 pa lang ng gabi malapit sa komunidad ng Bayview Drive Good Neighborhood Association sa Paranaque City. Kinakaharap ngayon ng mga residente ang banta ng arson o panununog at maging pagpapasabog sa lugar para tuluyang mapaalis ang mga residenteng 60 taon ng naninirahan sa lugar. Ayon sa inpormasyon ay planong ibenta ang kanilang komunidad para sa pagtatayo ng negosyo ng namumuhunang Intsik.

Kinukundina sa pinakamataas na antas ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap Metro Manila ang ganitong atake sa maralita para lamang paburan ang makasariling kapakinabangan ng mga kapitalista o negosyante. Hindi katanggap-tanggap na tayong mga mahihirap na Pilipino ang itinataboy sa sarili nating bayan para bigyang daan ang mga negosyo ng mga Intsik o nang sinumang dayuhan. Ang mga ganitong atake sa mahihirap para sa kapakanan lamang ng iilan ay paglabag sa soberanya at mga demokratikong karapatan na dapat tinatamasa ng mga mahihirap na Pilipino. Tahasang inaalisan ng ganitong sistema ang mga Pilipinong maralita ng kalayaan at magkamit ng karapatan tulad ng kasiguraduhan sa paninirahan. 

Hindi pinakinggan ng demolition team at ng mga kapulisan ang pakiusap at panawagan ng mga residente ng Bayview Drive. Kasalukuyang tinatakot ang komunidad na kapag hindi pa rin tuluyang lumayas ang mga residente ay puputulan sila suplay ng kuryente at tubig. Photo: KADAMAY

Ang Kadamay Metro Manila ay nakikiisa sa laban ng mga residente ng Bayview at kasamang nananawagan sa pagtatanggol ng ating mga karapatan dahil nasa atin ang katuwirang maggiit at lumaban sa kabila ng kawalang paninindigan ng ating gobyerno para sa ating mahihirap. Hindi nararapat na binubusabos tayong mga mahihirap sa sarili nating bansa. Hindi nararapat na danasin ng mga maralitang Pilipino ang ginagawang pagmamalupit at pagtataboy sa ating mga pamayanan na deka-dekada na nating nakagisnan at napaunlad. Naninindigan ang Kadamay Metro Manila na ang dapat umalis sa ating bansa ay ang mga abusadong Intsik na sumasalanta sa mga karapatan nating mga mahihirap. Nararapat na mas dapat bigyang pagpapahalaga at oportunidad sa ating lipunan ay ang mga mahihirap na Pilipino hindi ang mga dayuhan o kapitalista.

Hinahamon ng Kadamay Metro Manila ang Administrasyong Duterte na tumindig sa hanay ng mga maralita. Kailangang unahin ng administrasyon ang hinaing ng mahihirap at seryosong pakinggan ang kanilang mga panawagan. Hindi dapat nagsisilbing sunud-sunuran sa dayuhan si Pangulong Duterte o maging daan ito upang abusuhin ang malawak na mamamayan. Kailangang manindigan ang Administrasyong Duterte para sa mahihirap at maging tapat ito sa mamamayang dapat nitong paglingkuran.

Nananawagan ang Kadamay Metro Manila ng buong pagkakaisang lumaban para ating mga karapatan at biguin ang lumalalang atake sa mahihirap. Sumama tayo sa pagkilos at itaguyod ang barikadang bayan! Sumama sa pagtatanggol ng komunidad ng Bayview!

Itaguyod Ang Lipunang May Ganap Na Laya at Sariling Pagpapasya!

Ipaglaban ang Kasiguraduhan sa Paninirahan!

Nasa Atin Ang Katuwiran Makibaka Huwag Matakot!

KADAMAY
Makabayan at militanteng alyansa ng maralitang lungsod sa Pilipinas. Ang Kalipunan ng Damayang Mahihirap o KADAMAY ay isang pambansang alyansa ng mga samahan, asosasyon at iba pang tipo ng organsisasyon ng maralitang lungsod. Itinatag ito noong Nobyembre 7, 1998. Tumitindig ang KADAMAY bilang militanteng sentro ng maralitang lungsod at nangunguna sa mga pakikibaka sektor para sa trabaho, sahod, panirahan, kabuhayan, karapatan at serbisyong panlipunan. Kilala ang KADAMAY bilang tagapagtanggol ng mga maralita sa buong bansa. Maraming tagumpay na nakakamit ang KADAMAY sa pamamagitan ng pagbubuo ng kanyang solidong lakas at latag sa hanay ng mga maralita't mahihirap.