Ngayong araw, matagumpay na ikinasa ng mga drayber, opereytor at iba’t ibang progresibong organisasyon ang ika-5 na Busina para sa Balik-Pasada upang muling igiit ang panawagan para sa pagbabalik sa kabuhayan ng lahat ng jeep sa lahat ng ruta.

“Sukdulan na ang galit ng mga drayber. Limang buwan na nila kaming tinanggalan ng hanap-buhay at limang buwan na rin nilang ginugutom ang aming mga pamilya. Ang nais yata talaga ng gobyernong ito ay unahin na kaming patayin sa gutom upang wala nang tumutol pa sa pakana nilang jeepney phaseout,” ani Steve Ranjo, secretary general ng Piston.

Ipinahayag rin ng Piston na patuloy silang nagtitipon ng lakas at nagbubuo ng mga organisasyon sa hanay ng mga drayber at maliliit na opereytor upang mas mahusay na igiit ang kampanyang Balik-Pasada at labanan ang jeepney phaseout sa gitna ng krisis at pandemiya.

“Hanggang ngayon ay di nila kinikilala ang aming mga prangkisa. Hanggang ngayon ay daan-daang ruta pa rin ang ayaw nilang buksan. Hanggang ngayon ay libo-libong pamilya ng mga drayber ang hinahayaan nilang mamatay nang dilat ang mga mata!,” ani Ranjo.

Sa kasalukuyan ay nasa 124 ruta pa lang ang pinapayagang makabiyahe ng LTFRB. Nasa 20 porsyento ito ng 579 bilang ng mga ruta sa buong Kamaynilaan kung saan bumibyahe ang humigit-kumulang 74,000 na mga jeep at 150,000 na mga drayber.

“Hinding-hindi kami titigil sa pangangalampag hanggat patuloy na nagkikibit-balikat ang gobyernong ito sa aming mga panawagan. Hanggang hindi nila kinikilala ang aming mga prangkisa at hindi nila ibinabalik sa kalsada ang lahat ng mga jeep ay asahan nila ang mas malalaki pang pagkilos sa susunod na mga araw,” dagdag ni Ranjo.

Wala nang duda, ayon sa mga drayber at maliliit na opereytor, na ang traydor na si Duterte ang dahilan ng kanilang paghihirap. Siya at ang kanyang mga ulupong ang may pakana ng phaseout upang magbigay-daan sa negosyo at interes ng dayuhan nilang amo.

“Hindi ba sila nangangamba sa pagsabog ng inipong galit ng mamamayan? Hindi ba nila alam na ang taong gutom ay nawawalan din ng takot? Magtatagumpay kami dahil makatuwiran ang aming laban at nasa amin ang suporta ng sambayanan,” pagtatapos ni Ranjo.

#BalikPasada
#AyudaNgayonNa
#PrangkisaIpagtanggol
#NoToJeepneyPhaseout