Isang taon matapos paslangin si Randy Malayao sinabi ng Hustisya na wala pa ring naririnig ang mamamayan ng seryosong pag iimbistiga at pagpapanagot sa salarin. “Walang pag usad ng kaso dahil hindi rin interesado ang gobyerno na mag iimbistiga ng malalim.   Bakit nga naman, ang pagpatay kay Randy malayao ay pabor sa estado poder  at interes nila  ang mawala ang mga tinig na  nagsusulong ng tunay na kapayapaan para sa mamamayan,” ani ni Evangeline Hernandez ng Hustisya.

Si Malayao ay consultant  ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at tagapagsalita sa “negotiating panel” sa Usapang Pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at Government of the Philippines (GRP),  bago pa kinansela ng Pangulong Duterte ang Peace Talks nuong Mayo 2017.  Bilang konsultant, si Ka Randy ay na sa proteksyon ng  Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG), ang  pirmadong  kasunduan ng bawat panig ng GRP-NDFP para sa protekson sa lahat ng kalahok at may ugnay sa usaping pangkapayapaan. 

Sya ay pinaslang sa loob ng bus habang natutulog  papuntang  Nueva Viscaya noong  Enero  2019. “Ang  patraydor na pagpaslang sa kanya ay isang tatak ng desperasyon ng mga tumututol sa pagkakaroon ng usaping pangkapayapaan sa isang banda, at durugin ang kilusan ng mamamayang lumalaban at  ang armadong pakikibaka ng masa. Inilalagok namin sa pintuan ng Malacanang ang sisi sa pagpatay kay Ka Randy, dahil sa halip na bigyang solusyon ang  mga hinaing ng mamamayan tulad ng  lumulubhang kahirapan, kawalan ng trabaho at hustisyang panlipunan, pagpaslang at panunupil ang sagot ng gobyernong Duterte.” dagdag pa ni Evangeline  Hernandez.

Bakit mahalaga at  itinutulak ng NDFP at ng taumbayan ang pag uusap para sa tunay na kapayapaan? Paliwanag ni Evangeline Hernandez, ” Isang mahalagang laman ng usaping pangkapayapaan ay ang CASER. Ang CASER o Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reform ay isang blueprint para sa  matagal ng inaasam asam ng mga mamamayan para tumulong na umigkas sa kahirapan at mawala ang batayan ng gyera para sa kalayaan at demokrasya sa Pilipinas. Laman nito ang interes ng  magsasaka para sa libreng pamamahagi ng lupa , ng pambansang industriyalisayon para hindi aasa sa ibang bansa kundi sa sarili, at ang paglikha ng trabaho sa ating mga manggagawa.”

Sa  pagtalikod  sa usapang pangkapayaan at ang pagtraydor din sa tunay na pagresulba sa tunay na ugat ng paglaban ng mamamayan.  lalo pang lalakas sa paghahanap ng hustisya. “Sa pagtindi pa ng panunupil laban sa mamamayan ay mas lalo pa itong magbibigkis ng iba’t ibang hanay para labanan at wakasan na ang panggigipit ng pasista at tiraniyang paghahari.” dagdag pa ni Evangeline Hernandez.

Laganap ang extra judicial killings sa panahon ni Duterte at nananatili ang walang kapanagutan sa mga krimen ng ahente ng estado. “Hindi lang nakakagalit ang ginawang pagpaslang  kay Malayao, ito’y naging malaking marka ng administrasyong Duterte sa kasaysayan ng Pilipinas, hanggang sa larangan ng internasyunal na hukuman. Nahaharap ngayon si Duterte sa UNHRC at sa ICC.,” pagtatapos ni Evangeline Hernandez.