Lubos na ikinababahala ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap Metro Manila ang pagkawala at atake sa kabuhayan ng daan-daang manininda na apektado ng clearing operation na isinasagawa upang diumano’y paglilinis at pagbabalik ng kagandahan ng Kamaynilaan. Nababahala ang Kadamay Metro Manila sa maaaring maidulot nito sa mga pamilya ng mga manininda at sa tuluyang pagkawala ng kanilang ikinabubuhay. Nakakabahala rin ang konotasyon o pagsasalarawan palagi sa mahihirap bilang mga nakakadudumi sa kalunsuran na para bang sinasabing hindi sila bahagi ng lipunan. Ang mga ganitong pagtingin o trato sa maralita ay pagtatakip sa usapin ng inhustisya at kabulukan ng sistemang umiiral.

Kinukundina ng Kadamay Metro Manila ang kawalan pa rin ng kongkretong proyektong aagapay sa mga mahihirap na manininda na maaaring magpataas ng estado ng kanilang ikinabubuhay at makapagbigay ng mga insentibong makakatulong upang umunlad mula sa karukhaan. Nananatiling mailap ang mga oportunidad para sa mga manininda at palagiang biktima ng mga panunupil at pagtataboy sa kabila ng marangal na paghahanap-buhay. Sa halip na tugunan mismo ang pangangailangan ng mga maliliit na manininda sa kalakhan ng Maynila, mula pa noon ay palaging nasasangkalan ang mga lehitimong panawagan at karapatan ng mga manininda. 

Nananawagan ang Kadamay Metro Manila sa lokal na pamahalaan ng Maynila sa agarang maka-masa at makatarungang aksyon upang magtiyak at maggarantiya sa kapakanan ng sektor ng mga manininda. Hindi dapat naisasaalang-alang ang kabuhayan ng mga maliliit na manininda sa pagpapatupad ng mga polisiya sa syudad. Hindi rin dapat naisasantabi ang mga manininda sa proyektong pangkaunlaran mapa-lokal na pamamahala man o ng mismong adminsitrasyon. Nararapat na tugunan ng espesyal na pagpapahalaga ang pangangailangan ng mga napakaraming maninindang naghihirap bago ang interes ng iilang mga negosyante at kapitalista. 

Hinahamon ng Kadamay Metro Manila ang mga Opisyales at mga Lingkod Bayan na lumikha ng mga oportunidad na susuporta sa ikinabubuhay ng mga maralita. Tinitiyak dapat ng mga Lingkod Bayan ang mga demokratikong karapatan ng mga mahihirap at nagbibigay ng serbisyong tutuwang at magsisiguro sa ibayong pag-unlad ng kabuhayan ng mga maralita. 

Nananatiling iginigiit ng Kadamay Metro Manila ang panawagan sa makatarungan at nakabubuhay na sahod, kasiguraduhan sa kabuhayan, at katiyakan sa paninirahan. Hanggat nananatiling hindi sumasapol sa pangangailangan at karapatan ng mga mamamayan ang mga ipinapataw na ordinansa o polisiya, dapat magkaisa ang mga maralita upang wakasan ang mga pagpapahirap. Hindi dapat tayong maging kimi at magpadaskol-daskol sa pagdepensa ng ating mga karapatan habang sinasalanta ang ating kabuhayan. 

Nakikiisa ang Kadamay Metro Manila sa laban at panawagan ng mga maralitang manininda sa kasiguruhan sa ikinabubuhay at pangmatagalang serbisyong magbibigay ng suporta para sa mga manininda hanggang mas mapaunlad pa ang kanilang kabuhayan.Nakikiisa ang Kadamay Metro Manila sa panawagan ng hustisya sa animoy panggigipit sa mga manininda dulot ng malabnaw, kulang at hindi tamang solusyon sa pagsugpo sa kahirapan. Hindi rin dapat palampasin ang lutang na pagtingin sa kongkretong kalagayan ng maralitang manininda bilang sagabal sa kaunlaran, turismo at marami pang iba. Panawagan natin ang pagwawakas ng maling pananaw sa mga maralita na mas lalong bumibiktima sa kanila at nag-aalis ng kanilang mga karapatan. Labanan natin ang samot-saring atake at pangbibiktima sa maralita, makibaka at huwag matakot! 

Ipagtanggol ang Kabuhayan ng mga Maralita!

Ipatupad ang Proyektong Serbisyong Tutulong at Magtataguyod sa Pagpapaunlad ng Kabubayan ng Maralita!

Isulong ang Industriyalisasyon at Lumikha ng Trabaho para sa Mahihirap!

KADAMAY Metro Manila

KADAMAY
Makabayan at militanteng alyansa ng maralitang lungsod sa Pilipinas. Ang Kalipunan ng Damayang Mahihirap o KADAMAY ay isang pambansang alyansa ng mga samahan, asosasyon at iba pang tipo ng organsisasyon ng maralitang lungsod. Itinatag ito noong Nobyembre 7, 1998. Tumitindig ang KADAMAY bilang militanteng sentro ng maralitang lungsod at nangunguna sa mga pakikibaka sektor para sa trabaho, sahod, panirahan, kabuhayan, karapatan at serbisyong panlipunan. Kilala ang KADAMAY bilang tagapagtanggol ng mga maralita sa buong bansa. Maraming tagumpay na nakakamit ang KADAMAY sa pamamagitan ng pagbubuo ng kanyang solidong lakas at latag sa hanay ng mga maralita't mahihirap.