LOOK: Student council officers from 12 redtagged schools with Hon. Sarah Elago o…

LOOK: Student council officers from 12 redtagged schools with Hon. Sarah Elago of Kabataan Partylist, took a stand to condemn the state-sponsored attacks against academic freedom yesterday at the first-ever blended All Councils Press Conference by National Union of Students of the Philippines at the Commission on Human Rights, February 10.


Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en de tekst 'UPHOLD ACADEMIC FREEDOM! DEFEND DEMOCRATIC RIGHTS! " [Bago pa man] ang pandemic, talamak na 'yung ganitong mga -atake sa porma ng redtagging sa aming Unibersidad mas lalong lumala ngayon nasa gitna tayo ng pandemya.... Kasama rito yung pumutok na isyu NSTP webinar kung saan direkta at tahasan na niredtag ng isang military official yung mga progresibong organisasyon at indibidwal... Hindi naman campus militarization ang kailangan natin kung hindi yung ligtas, abot-kaya at demokratikong edukasyon. Romma Mendoza Cavite State University Central Student Government Senator @fo NUSPhilippines nusphilippines57@gmail.com'Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, staan en de tekst 'UPHOLD ACADEMIC FREEDOM! DEFEND DEMOCRATIC RIGHTS! " Dahil sa malawak na pagkundena ng publiko at pagpoprotesta ng kabataan, bumaliktad [ang DND] unang posisyon nila. Ngunit hindi pa rin natin buong- pusong tinatanggap ang pagpapatuloy ng dayalogo nang ganito sapagkat tinatantanan AFP, PNP ang karahasan sa mga komunidad sa UP, mga mag- aaral, guro, kawani, alumni, at sa mamamayang Pilipino. University Renee Co Philippines Student Regent 880505 fo NUSPhilippines philippines57@gmail.com'Kan een afbeelding zijn van 1 persoon, zitten, staan en de tekst 'UPHOLD ACADEMIC FREEDOM! DEFEND DEMOCRATIC RIGHTS! " Critical thinking and socio-civic activities are part[s] of our learning processes and holistic development for nation building. Terrorism the extrajudicial killings, bombing of the national minorities' ancestral lands, betrayal to national sovereignty, [and] among others, which are all perpetrated by the Duterte administration. Trisha Ifurung UST Faculty Arts and Letters Student CouncilOffi fc NUSPhilippines nusphilippines57@gmail.com'

Source