Sa kabila ng mga ulat ng sari-saring kapalpakan sa serbisyo at substandard na pasilidad para sa mga delegado ng SEA Games mula sa iba’t ibang bansa (na trending ngayon bilang #SEAGamesFail), hindi lamang ang mga atleta ang binigo ng gobyernong Duterte kundi libo-libo mula sa sektor ng mga magbubukid at katutubong Ayta ang walang kasiguraduhan ang kinabukasan dahil pinalayas sa kanilang mga sakahan at lupang ninuno para lamang sa “magarbong” sportsfest.

Habang sa carpet lamang pinatulog ang Cambodia team, wala nang tahanang pahingahan ang mga Pilipinong magbubukid. Habang nagtitiis sa almusal na kikiam ang mga atleta ay binubutas sa gutom ang sikmura ng mga Ayta na pinagkaitan ng pagkukunan ng kanilang makakain. Binulldozer ang mga palayan at binackhoe ang mga kabundukan kapalit ng mga gusali gaya ng di-pa-tapos na skate park, “bodegang” ginawang press conference area, at P50M “higanteng kaldero” samantalang walang masaing na bigas ang mga magsasaka dahil sa sunod-sunod na pangangamkam ng lupa at pagkalugi ng produktong agrikultural.

Hindi na nakapagtatakang nagtataka umano si Alan Peter Cayetano at nagtatanggol si Bong Go hinggil sa alegasyon ng korupsyon sa pondo ng SEA Games, samantalang sila ang naging pinakamasugid na tagapagsulong nito upang maipatupad ang mga proyektong saklaw ng Build Build Build at Private-Public Partnership—mga tunguhing neoliberal na pabor sa pribado’t imperyalistang interes. Umabot ng P13.5 bilyon ang pagpapatayo ng New Clark City na pinangunahan ng Bases Conversion and Development Authority, samantalang P6 bilyon naman ang iginawad ng gobyerno sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee—limpak-limpak na salapi na napunta lamang sa pagpapapogi at nagdulot ng kahihiyan sa Pilipinas pagdating sa pagho-host ng international events.

‘Ginutom ang magsasaka para gutumin ang atleta’ / SAKA

Kung ang perang pinagkagastusan sana sa SEA Games ay inilaan na lamang bilang ayudang tutulong sa mga magbubukid na sinalanta ng pagbagsak ng merkado at sunod-sunod na bagyo? Kung ibinahagi na lamang ito sa mga proyektong tunay na magpapaunlad sa pamayanan ng mga katutubong kapos sa mga paaralan at pagamutan? Bakit kailangang magpatayo ng mga imprastrakturang hindi nakabatay sa pangangailangan ng mamamayan at hangad lamang ay ipostura tayong industriyalisado umano? Ngunit tuso ang gobyernong Duterte kasama ang kanyang mga kaalyado sapagkat sa halip na tumulong sa pag-ahon ng mamamayan mula sa kahirapan, sila mismo ang nangwawasak ng kabuhayan ng mga maralitang pamayanan. Nagdiriwang ang mga opisyales habang unti-unting nilulubog sa libingan ang mga aping sektor.

Pabor sa interes ng rehimen ang pagbagsak ng presyo ng palay sa P7-P10 piso at pagsasabatas ng Rice Liberalization Law dahil sila mismo ay mga panginoong maylupang nagpapalawak ng teritoryo para makapagkamal ng higit pang yaman. Mabuti na raw kung maglaho nang kusa ang uring magsasaka sa halip na matuto silang lumaban at ipagtanggol ang kanilang lupa. Kaya’t sa pagtatayo ng isang bagong siyudad, inayon lamang ito sa malawakang land-use conversion na pinapahintulutan ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Walang pakialam ang rehimen kung literal na masagasaan ang mga magsasaka at katutubo sapagkat nakauna sa kanilang layunin ay kickback mula sa mga proyektong ito at tuloy-tuloy na pagkakamal ng kita. Pangunahing itinataguyod nila ang kapakanan ng mga dayuhan at lokal na negosyanteng kasosyo sa mga susunod pang panggagantso sa taumbayan.

Ipinapahayag ng SAKA ang malalim na disgusto at pagkundena sa nangyayaring anomalya sa SEA Games at pag-etsapuwera sa mga kababayan nating mga magbubukid at katutubo na binura ang komunidad sa ngalan ng development aggression. Kasama ang sektor ng magbubukid sa sumusuporta sa kahusayan ng atletang Pilipino at umaasang magtatagumpay sila saanmang larangan ng kompetisyon. Kaakibat ng ating suporta sa kanila ang paglantad sa kabulukan ng rehimeng Duterte na pabaya sa sambayanan, at ituloy din ang panawagan para sa #FreeLandDistribution! Saka lamang natin matatamasa ang tunay na #PinoyPride kung tayo ay may malasakit sa mga lumilikha ng ating mga pagkain at mga nag-aalaga sa ating kalikasan kasabay ng tunay na reporma sa agraryong may pakinabang para sa lahat! 

Ipinamalas ng ating mga opisyales na pinapatakbo nila ang bansa bilang negosyo imbis na serbisyo. Tatapakan ang kapakanan ng mga mamamayan—magsasaka man o atleta—para unahin ang pansariling ganansya. Kung magkakaisa tayo sa paglaban sa ganitong kalakaran—ang kalakarang tinatawag na “burukrata kapitalismo” na nagpapalala sa kawalan ng lupa hatid ng piyudalismo at nagsisilbi sa imperyalismo—magkakalaman ang hungkag na islogan ng SEA Games 2019: #WeWinAsOne.Kung magkakaisa tayo sa paglaban sa ipinamalas na burukrata kapitalismo ng ating mga opisyales—burukrata kapitalismong nagpapalala sa kawalan ng lupa hatid ng piyudalismo at nagsisilbi sa imperyalismo—magkakalaman ang hungkag na islogan ng SEA Games 2019: #WeWinAsOne.

#NoToDevelopmentAggression#LandToTheTillers!

SAKA
SAKA - Sama-samang Artista para sa Kilusang Agraryo (Artist Alliance for Genuine Land Reform and Rural Development) is an anti-feudal alliance of art and cultural workers that support and advance the peasant agenda of genuine agrarian reform, rural development, and food security.