PANOORIN: Pahayag ng Unyon hinggil sa paggunita sa One Billion Rising 2021 upang…

PANOORIN: Pahayag ng Unyon hinggil sa paggunita sa One Billion Rising 2021 upang ipakita ang paglaban ng mga kababaihan sa abuso at pasismo ng estado.

ABANTE BABAE PALABAN MILITANTE
#OBR2021


Source